تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر بیش از 50 درصد از کل ظرفیت نصب شده در چین را تشکیل می دهد
2023/12/22 11:01:37

طبق جدیدترین آمارها از سوی اداره ملی انرژی چین، انرژی ‌های تجدیدپذیر به نیروی جدید برای تامین برق در چین تبدیل شده است و ظرفیت نصب شده آن به 1 میلیارد و 450 میلیون کیلووات رسیده و 50 در صد از کل ظرفیت نصب شده در چین را تشکیل می دهد و ظرفیت آن برای نخستین بار از ظرفیت نصب شده تولید برق حرارتی بیشتر شده است. در حال حاضر، کل ظرفیت نصب شده در چین حدود 2 میلیارد و 900 میلیون کیلووات است.

این آمارها در نشست کار انرژی چین 2024 که 21 دسامبر در چین برگزار شد، منتشر شده است. از آغاز سال 2023 میلادی تاکنون، میزان تولید برق از انرژی ‌های تجدیدپذیر در چین به 3000 میلیارد کیلووات ساعت رسید که یک سوم کل میزان برق مصرف شده را تشکیل داده است. میزان تولید برق بادی و خورشیدی از میزان برق مصرف شده از سوی ساکنان شهرها و روستاها در همین دوره بیشتر شده و بیش از 15 درصد از کل مصرف برق در جامعه را به خود اختصاص داده است.

اداره ملی انرژی چین در حال تسریع پیشبرد توسعه تولید برق بادی و خورشیدی است. ساخت و ساز پایگاه‌های بزرگ برای تولید برق بادی و خورشیدی با موفقیت پیش می رود. تا پایان ماه نوامبر نخستین دسته از این پایگاه‌ها با ظرفیت 45 میلیون و 160 هزار کیلووات ساخته شده و به شبکه برق رسانی کشور متصل شده است. دسته دوم و سوم با ظرفیت بیش از 50 میلیون کیلووات به تصویب رسیده است و ساخت آن به ترتیب شروع می شود. ظرفیت نصب شده تولید برق بادی و خورشیدی در سراسر چین از 1 میلیارد کیلووات فراتر رفته و جایگاه غالب آن در ظرفیت برق تازه نصب شده بیشتر تثبیت شده است. مقیاس فتوولتائیک خانگی از 100 میلیون کیلووات فراتر رفته و بیش از 5 میلیون خانواده روستایی را پوشش می دهد.

  • 2023/12/22 11:01:37
  • GMT+08:00
  • /