برای موج سواری به وان‌نینگ سفر کنید!
2023/12/22 10:53:17

خلیج خورشید و ماه (Riyue Bay) در شهر وان‌نینگ استان های‌نان، یک مکان معروف برای تفریح موج ‌سواری در چین است. امواج اینجا طولانی و فوق ‌العاده قدرتمند است، آب شفاف نیز در تمام طول سال برای موج ‌سواری مناسب است.

در سال‌های اخیر موج ‌سواری در خلیج خورشید و ماه خیلی رایج شده است. بسیاری از موج ‌سواران حرفه ‌ای در اینجا تمرین می ‌کنند. گردشگران از سراسر جهان نیز برای تجربه این ورزش به وان‌نینگ سفر می کنند. وان‌نینگ مهمان نواز به شما خوش آمد می گوید تا بیایید و بر امواج سوار شوید.


  • 2023/12/22 10:53:17
  • GMT+08:00
  • /