خواست چین از جامعه بین المللی برای افزایش کمک‌های بشری به افغانستان
2023/12/21 15:37:30

روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر، گِنگ شوانگ معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا کمک های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد، تماس با حکومت افغانستان و حمایت حمایت از آن را برای مبارزه با تروریسم بیشتر کند. وی همچنین از حکومت افغانستان خواست تا حمایت از حقوق زنان را تقویت بخشند.

گِنگ شوانگ در سازمان ملل در نشست علنی شورای امنیت درباره مساله افغانستان اظهار داشت: در حال حاضر، بیش از ۳ میلیون کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند و بیش از ۱۰ میلیون نفر "نمی دانند آیا وعده غذایی بعدی خواهند داشت." زمستان فرا رسیده است و فاجعه انسانی در افغانستان بیشتر تشدید خواهد شد. چین بار دیگر از جامعه جهانی می خواهد که برای افزایش کمک های بشری و دوستانه به افغانستان، اقدام فوری در پیش گرفته و اجازه ندهند که مردم افغانستان قربانی ملاحظات سیاسی شوند.

گِنگ شوانگ افزود: زنان و دختران افغانستان حق تحصیل و اشتغال دارند. حکومت طالبان افغانستان باید اقدامات عملی برای اجرای الزامات قطعنامه های شورای امنیت و پاسخگویی به نگرانی های جامعه بین المللی داشته باشند.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت که ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان به این نکته اشاره دارد که جامعه جهانی باید واقعیت سیاسی افغانستان را بشناسد، منافع مردم افغانستان را در اولویت قرار دهد و تماس خود را با این کشور حفظ کند. تماس های جامعه بین المللی با حکومت طالبان افغانستان باید با صداقت و بدون پیش شرط باشد. جامعه جهانی باید برای درک و همکاری با طالبان افغانستان تلاش کند.

گنگ شوانگ خاطر نشان کرد که چین به عنوان همسایه افغانستان همواره از توسعه صلح آمیز افغانستان حمایت کرده و کارهای عملی برای کمک به مردم افغانستان و کاهش رنج آنها را انجام داده و خواهد داد.


  • 2023/12/21 15:37:30
  • GMT+08:00
  • /