رکورد جدید پذیرش مسافران در منطقه شین جیانگ چین
2023/12/21 16:36:33

«ارکن تونیاز» رئیس دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ چهارشنبه خبر داد، به سبب آن که شین جیانگ به عنوان مقصد گردشگری امن شناخت شده، تعداد مسافران به منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در سال جاری میلادی رکورد جدیدی ثبت کرده است.

تونیاز در نشستی با موضوع اصلی برای به اشتراک گذاری دیده ها و دانسته های توسعه با کیفیت امور حقوق بشر شین جیانگ در روند مدرنیزاسیون چین معرفی کرد: در سال جاری میلادی، شین جیانگ 260 میلیون نفربار مسافر پذیرش کرده که به اندازه قابل توجهی از 48 میلیون و 600 هزار نفربار در سال 2012 فراتر رفته است. از نگاه مسافران، شین جیانگ جاییست که محیطی امن و مطلوب به شمار می رود.

تونیاز این پیشرفت را مدیون اهمیت منطقه شین جیانگ به صلح و ثبات جامعه و توسعه حقوق بشر است، وی گفت: در هفت سال گذشته، هیچ گونه حادثه تروریستی خشونت بار در شین جیانگ رخ نداده است.

وی تاکید کرد: امور حقوق بشر شین جیانگ به پیشرفت های همه جانبه و دستاوردهای تاریخی دست یافته و حقوق اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و حقوق زندگی و توسعه اقوام مختلف این منطقه مورد تضمین همه جانبه قرار گرفته است.

از سوی دیگر، گزارشی درباره محافظت از حقوق بشر و تامین حقوقی منطقه شین جیانگ مطرح شده از دانشگاه شین جیانگ و دانشگاه علوم سیاسی و حقوق شمال جنوبی چین نیز در این نشست منتشر شده است.


  • 2023/12/21 16:36:33
  • GMT+08:00
  • /