استماع گزارش کار رئیس اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ از سوی شی جین پینگ
2023/12/19 11:10:59

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین بعد ازظهر دوشنبه 18 دسامبر در پکن با «لی جیا چائو»، رئیس اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ دیدار و گزارش وی در مورد وضعیت فعلی هنگ کنگ و کار دولت منطقه اداری ویژه را استماع کرد.

«شی جین پینگ» اشاره کرد که طی یک سال گذشته، دولت منطقه اداری ویژه با رهبری «لی جیا چائو» با حفاظت ازامنیت ملی و تغییر سیستم شورای منطقه هنگ کنگ، انتخابات عمومی شورای منطقه را با موفقیت به پایان رساند و هنگ کنگ را از اپیدمی خارج و احیای کلی را آغاز کرده است. دولت مرکزی، کار رئیس اجرایی «لی جیا چائو»، و دولت منطقه اداری ویژه را کاملاً تأیید می کند.

رئیس جمهور چین همچنین گفت که دولت مرکزی به طور کامل از رئیس اجرایی و دولت منطقه اداری ویژه در اتحاد و رهبری همه بخشهای جامعه برای استفاده از فرصت‌های تاریخی ناشی از توسعه کشور، تحکیم و ارتقای جایگاه هنگ کنگ به عنوان یک مرکز مالی ، مرکز کشتیرانی و مرکز تجاری بین المللی حمایت می‌کند. وی تاکید کرد : ما به آینده روشن و توسعه بهتر هنگ کنگ اعتماد کامل داریم!

  • 2023/12/19 11:10:59
  • GMT+08:00
  • /