رکورد بالای صنعت هوانوردی چین در حوزه بار و پست طی ماه نوامبر
2023/12/17 09:54:55

بر اساس اعلام «سازمان ملی هوانوردی غیرنظامی»، حجم بار و محموله پست بخش هوانوردی غیرنظامی چین در ماه نوامبر امسال به 719 هزار تن رسیده است.

 

این نهاد اعلام کرد، رقم مذکور به 102.8 درصد از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال 2019 بازگشته، که برای چهار ماه متوالی از سطح پیش از کرونا فراتر رفته و در مقیاس به رکورد بالایی رسیده است.

سازمان ملی هوانوردی غیرنظامی افزوده، طی 11 ماه نخست امسال، بخش هوانوردی غیرنظامی جمعا حمل و نقل 6.61 میلیون تن بار و محموله پستی را کامل کرده است.

 

  • 2023/12/17 09:54:55
  • GMT+08:00
  • /