جذابیت «جاده ابریشم باستانی» در استان «گانسو» برای گردشگران
2023/12/17 09:57:38

بخشی از «جاده ابریشم» باستانی که در استان «گانسو» (شمال غربی چین) قرار دارد میزبان میراث‌های جهانی فراوان از جمله «غارهای موگای» و «گذرگاه جیائو» است.

با بهبود سیاست‌های گردشگری و چشم اندازهای زمستانی، گردشگری جاده ابریشم به یکی از نقاط جذاب برای گردشگران تبدیل شده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در روزهای 12، 13، 14 و 15 دسامبر (21، 22، 23 و 24 آذر) از بخش‌های مختلف جاده ابریشم باستانی مثل «دیوار بزرگ» دوره «سلسه هان» در شهر «دون‌هوانگ» استان گانسو، گذرگاه جیائو و غارهای موگای گرفته است.

 

 

  • 2023/12/17 09:57:38
  • GMT+08:00
  • /