برداشت فراوان کلم در روستای شوانگ لیو
2023/12/16 16:24:27

برداشت فراوان کلم در روستای شوانگ لیو، شهر چونگ چینگ در جنوب غربی چین، دل کشاورزان را در روزهای سرد زمستان گرم می کند. 

  • 2023/12/16 16:24:27
  • GMT+08:00
  • /