ویدیو؛ بازدید رییس جمهور چین از شهر لای بین
2023/12/15 11:39:04

بعد از ظهر 14 دسامبر(23 آذر)، شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین از شهر «لای بین» منطقه خودمختار قوم جوانگ گوانگ شی بازدید کرد. وی به ترتیب پایگاه کاشت نیشکر با کیفیت «هوانگ آن» در باغ صنایع کشاورزی مدرن ملی شهر «لای بین» و شرکت تولید و فروش شکر «دونگ تانگ فنگ هوانگ» را مورد بازدید و بررسی خود قرار داد و با وضعیت پرورش بذر برتر نیشکر و کاشت و برداشت آن و توسعه صنایع شکر در آن جا آشنا شد.

  • 2023/12/15 11:39:04
  • GMT+08:00
  • /