بازدید رئیس جمهور چین از شهر نان نینگ
2023/12/15 09:05:53

پیش از ظهر 14 دسامبر(23 آذر)، شی جین پینگ، رییس جمهور چین از شهر «نان نینگ» منطقه خودمختار گوانگ شی چین بازدید کرد. وی به ترتیب شرکت بندر اطلاعاتی با مسئولیت محدود چین- آ سه آن (China-ASEAN Information Harbor) و مجتمع مسکونی «پان لونگ» در منطقه «لیانگ چینگ» را مورد بازدید و بررسی قرار داد. وی در مورد موضوعاتی از جمله همکاری تجاری و ساخت و کاربرد اطلاعاتی، تکمیل ساز و کار مدیریت واحدهای مسکونی شهر و تقویت همبستگی بین اقوام مختلف بررسی میدانی انجام داد.

  • 2023/12/15 09:05:53
  • GMT+08:00
  • /