بازار داغ گردشگری «شهر یخی» چین در روزهای سرد زمستان
2023/12/14 07:11:37

این روزها شهر «هاربین» استان «هیلونگ‌جیانگ» در شمال شرقی چین شاهد انبوهی از مجسمه‌های برفی و یخی است که با فرا رسیدن فصل سرما خودنمایی می‌کنند و باعث جذب گردشگران می‌شوند.

هاربین با مجسمه‌های برفی متعددی که در پارک موضوعی موسوم به «دنیای برفی» ساخته شده به «شهر یخی» چین معروف شده و شاهد فرا رسیدن فصل داغ گردشگری خود در این روزهای سرد است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» سه شنبه 12 دسامبر (21 آذر) گرفته است.

 

 

  • 2023/12/14 07:11:37
  • GMT+08:00
  • /