امضای توافقنامۀ تاریخی برای ختم استفاده از مواد سوخت فوسیلی در نشست کاپ ۲۸ در دبی
2023/12/14 09:52:04

نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل معروف به نام نشست کاپ۲۸ در شهر دوبی که در آن نمایندگان حدود ۲۰۰ کشور و سازمان جهانی شرکت کرده بودند، چهارشنبه ۱۳دسمبر پایان یافت و برای اولین بار در تاریخ این نشست، توافقنامه‌ای تصویب شد که از کشورهای جهان می‌خواهد تا برای حفظ محیط زیست، استفاده از مواد سوخت فوسیلی را تدریجاً متوقف کنند.

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، کشورهای شرکت کننده در نشست کاپ ۲۸ در امارات عربی متحده چهارشنبه در خصوص «گذار» به دوران عاری از سوخت‌های فسیلی به اجماع رسیدند.

این تصمیم در نهایت با موافقت همه کشورهای شرکت‌کننده در نشست چهارشنبه که در وقت اضافه و به دنبال ناتمام ماندن متن نهایی اجلاس برگزار شد، اتخاذ شده است. اعضای هیات‌های شرکت‌کننده از این تصمیم استقبال کردند.

این در حالیست که پیش از این نگرانی‌های زیادی درباره احتمال شکست اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (کاپ ۲۸) در دبی وجود داشت.

«سلطان احمد جابر»، رئیس اماراتی کاپ ۲۸ تصمیم کشورهای جهان در این اجلاس را «تاریخی» خواند.

وی افزود: این اولین بار است که در توافق پایانی اجلاس به سوخت‌های فسیلی اشاره شده است. سلطان احمد جابر مدیر شرکت ملی نفت ابوظبی «ادنوک» است.

  • 2023/12/14 09:52:04
  • GMT+08:00
  • /