شرکت تسلا برای رفع «نقص ایمنی» دو میلیون خودرو در آمریکا فراخوان داد
2023/12/14 09:56:14

شرکت خودروسازی تسلا از مالکان بیش از دو میلیون خودرو در آمریکا خواسته است تا خودروی خود را برای رفع نقص به نمایندگی‌های این شرکت بازگردانند. این فراخوان پس از آن داده شد که نهاد نظارتی در آمریکا دریافت که بخشی از سیستم رانندگی خودکار تسلا «معیوب» است.

شرکت خودروسازی تسلا از مالکان بیش از دو میلیون خودرو در آمریکا خواسته است تا خودروی خود را برای رفع نقص به نمایندگی‌های این شرکت بازگردانند.

این فراخوان پس از آن داده شد که نهاد نظارتی در آمریکا دریافت که بخشی از سیستم رانندگی خودکار تسلا «معیوب» است.

طی دو سال اخیر تحقیقاتی درباره تصادفات این خودروها در زمان استفاده از سیستم رانندگی خودکار(اتوپایلوت) انجام شده است.

شرکت تسلا می‌گوید با به روز رسانی نرم افزار، این مشکل را برطرف می‌کند.

فراخوان اخیر تقریبا تمام مدل‌های تسلا در آمریکا را که دارای سیستم رانندگی خودکار از سال ۲۰۱۵ بوده‌اند، شامل می‌شود.

  • 2023/12/14 09:56:14
  • GMT+08:00
  • /