شی جین پینگ: براساس تعمیق روابط مشارکتی و راهبردی همه جانبه، جامعه چین و ویتنام با سرنوشت مشترک را برقرار می کنیم
2023/12/13 09:59:50

بعد از ظهر سه‌شنبه 12 دسامبر، شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهور چین با نگوین فو ترونگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام در مقر کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام در هانوی گفتگو کردند. 

شی جین پینگ خاطرنشان کرد : از سفر رسمی به ویتنام به دعوت رفیق دبیرکل بسیار خرسند است. رفیق دبیرکل دوست قدیمی و دوست خوب من است. در جریان سفر شما به چین در پایان سال گذشته، ما توافق کردیم که در هانوی ملاقات داشته باشیم. امروز طبق قولی که داده بودم به اینجا آمدم تا سومین دور دیدار با شما را عملی کنم. با بازگشت به هانوی پس از 6 سال، من شخصاً دوستی عمیقی بین حزب، دولت و مردم ویتنام احساس می کنم و از ویتنام برای استقبال و پذیرایی گرم و صمیمانه تشکر می کنم.

رهبر چین افزود که کشورش همواره روابط چین و ویتنام را از منظر استراتژیک و بلندمدت می نگرد و ویتنام را در اولویت دیپلماسی کشور همسایه می داند. وی افزود که مایل است به اتفاق رفیق دبیر کل موقعیت یابی جدید برای روابط بین دو حزب و دو کشور را اعلام کرده و بر اساس تعمیق روابط مشارکتی و استراتژیک جامع بین چین و ویتنام، دست در دست، جامعه استراتژیک مهم چین و ویتنام با سرنوشت مشترک را ایجاد کنند.

 نگوین فو ترونگ گفت: «رفقای عزیز از ویتنام و چین، به نمایندگی از حزب، کشور و مردم ویتنام، مایلم به گرمی به رفیق دبیر کل و رئیس جمهور شی جین پینگ و همسرش پروفسور پنگ لی یوان و  همه مقامات ارشد چین برای سفر رسمی به ویتنام خوش آمد بگویم .رفیق دبیر کل  و رئیس جمهور شی جین پینگ، رهبری برجسته است، همانگونه که مردم چین انتظار دارند، ایشان یک رفیق صمیمی و مهم و دوست حزب کمونیست و مردم ویتنام هستند. من آرزو می کنم و اعتقاد راسخ دارم که سفر رفیق شی جین پینگ با موفقیت کامل همراه باشد و به نقطه عطف تاریخی برای رسیدن روابط دو حزب و دو کشور به پله ای بالاتر تبدیل شود.


  • 2023/12/13 09:59:50
  • GMT+08:00
  • /