بازبینی مقررات استاندارهای صنعتی چین
2023/12/13 06:44:16

«سازمان دولتی مقررات بازار» به عنوان تنظیم‌کننده برتر بازار چین روز سه شنبه مقررات بازبینی شده استانداردهای صنعتی را با تمرکز بر جلوگیری از استفاده از این استانداردها برای محدودیت رقابت را منتشر کرد.

 

هدف این مقررات که از اول ژوئن سال 2024 اجرایی خواهد شد بهبود مدام محیط تجاری و آزادسازی جنب و جوش شرکت‌های تجاری اعلام شده است.

مقررات مذکور، اقدامات مختلف از جمله استفاده از استانداردهای صنعتی برای تعیین صلاحیت‌های تشویقی، صدور مجوزها و گواهینامه‌ها، تاییدیه‌ها و ثبت نام‌ها و همچنین تشکیل استانداردهای ارزیابی را ممنوع کرده است.

این مقررات همچنین دولت را از مستثنی و محدود کردن رقابت بازار از طریق استانداردهای صنعتی منع می‌کند و در عین حال عمومی سازی استاندارها در پلتفرم ملی خدمات عمومی برای اطلاع عموم را تشویق می‌کند.

طی 9 ماه نخست امسال، حدود 1971 استاندارد ملی جدید  تصویب و منتشر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک افزایش 110.6 درصدی را نشان می‌دهد.

  • 2023/12/13 06:44:16
  • GMT+08:00
  • /