بازدید پنگ لی یوان و همسر دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام از موزه زنان ویتنام
2023/12/12 21:40:36

بعد از ظهر سه شنبه 12 دسامبر، پنگ‌ ‌لی ‌یوان همسر شی جین پینگ رییس جمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بنابه دعوت با همسر نگوین فو ترونگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام از موزه زنان ویتنام بازدید کرده و باهم چای نوشیدند.

خانم پنگ لی یوان در جریان این دیدار شخصیت‌های برجسته زنان ویتنام را برای پشتکاری، سختکوشی و شجاعتشان مورد تقدیر قرار داد.

وی و همسر دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام همچنین با نمایندگان زنان ویتنام صمیمانه گفت و گو کردند. پنگ لی یوان کارهای خود را به عنوان فرستاده ویژه امور آموزش دختران و زنان یونسکو برای پیشبرد توسعه امور زنان و کودکان تشریح کرد و گفت: چین بر برابری مرد و زن پایبند است و به تامین حقوق و منافع مختلف زنان بسیار اهمیت می دهد. ویتنام نیز در ارتقای جایگاه زنان و تامین حقوق و منافع آنها تجربیات و اقدامات خوبی داشته و دو طرف می توانند در این زمینه به تقویت تبادلات بپردازند.

خانم پنگ لی یوان همچنین اظهار داشت: چین و ویتنام شباهات فرهنگی زیادی دارند و احساسات مردم دو کشور به یکدیگر نزدیک است. امیدواریم دو کشور با تقویت تبادلات فرهنگی و انسانی، فصلهای دوستی بیشتر میان خود ایجاد کنند.

  • 2023/12/12 21:40:36
  • GMT+08:00
  • /