انتظارات محافل مختلف ویتنام از دیدار رییس جمهور چین از کشورشان
2023/12/12 13:37:14

مردم محافل مختلف در هانوی، پایتخت ویتنام از شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین که قرار است روزهای 12 و 13 سپتامبر از این کشور دیدار کند، استقبال می کنند. آن ها از این سفر رییس جمهور چین انتظاراتی دارند.

  • 2023/12/12 13:37:14
  • GMT+08:00
  • /