انتشار مقاله به قلم رئیس جمهوری خلق چین در رسانه ویتنام
2023/12/12 10:27:34

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس جمهوری خلق چین،  12 دسامبر(21آذر)، به مناسبت سفر رسمی خود به ویتنام ، مقاله ای را در روزنامه مردم ویتنام با عنوان «ایجاد جامعه استراتژیک چین و ویتنام با سرنوشت مشترک و آغاز فصل جدید در راه حرکت به سوی مدرنیزاسیون» را منتشر کرد. گزیده هایی از این مقاله به شرح زیر است:

چین و ویتنام با کوه ها و رودخانه ها به هم متصل شده اند، فرهنگ مشابه، آرمان و سرنوشت مشترک دارند. مائو تسه دونگ، هوشی مین و دیگر رهبران نسل قدیم دو حزب و دو کشور، یکدیگر را با آرمان‌ها و باورهای مشترک می‌شناختند، آن ها باهم دوستی سنتی چین و ویتنام «رفیق و برادر» را برقرار کردند. ما در روند تعقیب آرمان استقلال و آزادی ملی کشورهای متبوع خود، همواره متحد بوده و از یکدیگر حمایت کرده ایم. در راه سازندگی سوسیالیستی، ما از یکدیگر آموخته ایم، همکاری ها را گسترش داده ایم و فصل تاریخی دوستی چین و ویتنام را مشترکا به نگارش درآورده ایم.

امسال پانزدهمین سالگرد ایجاد روابط مشارکتی و استراتژیک جامع بین چین و ویتنام است. مهم نیست که اوضاع بین المللی چگونه تغییر کند، دو حزب و دو کشور چین و ویتنام به طور مشترک از صلح و آرامش حفاظت می کنند، به دنبال توسعه و همکاری هستند، رفاه و اقتدار به وجود آورده و برای ایجاد مشترک جامعه بشری با سرنوشت مشترک در راهی بزرگ گام بر می دارند. مدت هاست که چین بزرگ ترین شریک تجاری ویتنام است و ویتنام بزرگ ترین شریک تجاری چین در آسه آن و چهارمین شریک تجاری بزرگ چین در جهان به شمار می رود. از ابتدای سال جاری، تبادل پرسنل بین دو کشور به سرعت از سر گرفته شده است، طوری که بیش از 1.3 میلیون گردشگر چینی در 10 ماه اول از ویتنام بازدید داشته اند.

این مقاله اشاره می‌کند که ساخت جامعه‌ بشری با سرنوشت مشترک باید ابتدا در آسیا آغاز شود. آسیا خانه مشترک ماست و ما توسط همسایگانی احاطه شده ایم که نمی توان آن ها را جا به جا کرد. یاری به همسایگان کمک به خود است. اقوام مراقب خویشاوندان هستند و همسایه ها مراقب همسایگان. چین مایل است توسعه خود را هر چه بیشتر با توسعه کشورهای همسایه ادغام کند و با کشورهای همسایه برای ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک همکاری کند تا همگان بتوانند در کنار هم از زندگی خوبی برخوردار باشند.

در این مقاله تاکید شده است که در حال حاضر، تغییراتی که در قرن گذشته در جهان رخ داده، همچنان در حال شتاب است، هژمونیسم، یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی تاحدی افزایش یافته و صلح و توسعه منطقه‌ای با بی‌ثباتی و عدم اطمینان بیشتری مواجه است. آسیا بر پایه تاریخی تمدن طولانی ایستاده است و در یک مقطع زمانی مهم برای توسعه و احیا قرار دارد. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در آسیا همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی جهان خواهند بود.

آینده آسیا در دست خود مردم آسیاست. طی 10 سال گذشته، مردم آسیا به طور فزاینده ای دریافته اند که تنها با اجرای مشترک مفهوم دوستی، صمیمیت، سود متقابل و فراگیری و ترویج ارزش های آسیایی صلح، همکاری، فراگیری و همگرایی می توان در این روند ادغام شد. تنها با ترویج فعال ساخت یک جامعه آسیایی با سرنوشت مشترک و گنجاندن توسعه خود در توسعه مشترک همه کشورها می توان به طور مشترک یک سرزمین آسیایی در صلح، آرامش، رفاه، زیبایی و همزیستی مسالمت آمیز ساخت.

در این مقاله آمده است، صرف نظر از این که جهان چگونه دستخوش تغییرات عظیم می شود، چین بر مسیر درست در جهان اصرار دارد. چین به طور همه جانبه ساخت کشوری قدرتمند و هدف بزرگ رستاخیز ملت را با مدرن سازی به سبک چینی ترویج می کند. این کشور به ترویج توسعه با کیفیت بالا، پایبندی به گشایش در سطح بالا و تسریع ساخت الگوی توسعه جدید ادامه خواهد داد. چین تداوم و ثبات سیاست خارجی در قبال کشورهای اطراف خود را حفظ خواهد کرد، به اصول حسن همجواری و شراکت، آرامش و رفاه در کنار همسایگان خود پایبند است و در عین حال معنای جدید به مفهوم دوستی، صداقت، سود متقابل و فراگیری خواهد بخشید. مدرنیزاسیون به سبک چینی را بیشتر به نفع کشورهای همسایه رسانده، به طور مشترک روند نوسازی در آسیا را ترویج می دهد و فرصت های توسعه جدید برای کشورهای آسیایی از جمله ویتنام فراهم می آورد.


  • 2023/12/12 10:27:34
  • GMT+08:00
  • /