5 مزیت مهم چین در مقابله با تغییرات اقلیمی
2023/12/12 15:10:22

 «عبدالله المندوس» رئیس سازمان هواشناسی جهانی طی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP28 که در امارات عربی متحده در حال برگزاری است، گفت: چین کار خوبی را در مقابله با تغییرات اقلیمی انجام داده است. چین در مسیر صحیح قرار دارد.  

چین فعالانه و پنج برابر ظرفیت خود در حال ترویج حکمرانی اقلیمی جهان بوده و تلاش‌های آن از جانب تمام طرف‌ها مورد تایید قرار گرفته به گونه‌ای که انرژی مثبت به اجلاس امارات تزریق کرده است.

 

مزیت 1: عضوی مهم از کشورهای در حال توسعه

چین با توجه به شاخص‌های بین‌المللی شناخته شده درباره کشورهای با درآمد بالا همچون

درآمد ناخالص ملی سرانه بانک جهانی (GNI) بیش از 13845 دلار آمریکا و شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDI) بیش از 0.8، از سطح پایه کشورهای با درآمد بالا عبور نکرده است. بنا بر این جایگاه چین به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه یک حقیقت انکارناپذیر است.

 

مزیت 2: اقتصادهای نوظهوری که مسئولیت‌های تاریخی آنها تغییر نکرده

سطح تاریخی آلاینده‌های کربنی و سرانه آلاینده‌های کربنی تجمیعی چین بسیار پایین‌تر از کشورهای بزرگ توسعه یافته است.

مسئولیت‌های تاریخی چین تغییری نکرده و چین به سختی در تلاش برای پاسخ دادن به چالش‌های ایجاد شده توسط تغییرات اقلیمی با یک دیدگاه مثبت است.

 

مزیت 3: یاری‌دهنده به توسعه جهشیِ تحول انرژی

چین از گذشته متعهد به ترویج توسعه و کاربرد گسترده از انرژی غیرفسیلی بوده و به شکلی مداوم ساختار انرژی خود را بهینه کرده است. از سوی دیگر چین به افزایش نوآوری فناورانه و ترویج کاهش چشمگیر هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داده است.

 

مزیت 4: توسعه هماهنگ اقتصاد، جامعه و محیط زیست

چین از سال 2013 به میانگین نرخ رشد مصرف انرژی سالانه 3 درصد دست یافته به گونه‌ای که از میانگین رشد اقتصادی سالانه 6.2 درصد پشتیبانی کرده است. چین بر مبنای تضمین امنیت انرژی، غذا، اقلیم و محیط زیست تحول جامع توسعه اقتصادی اجتماعی سبز و کم‌کربن را ترویج کرده است.

 

مزیت 5: مروج فرایند چندجانبه حاکمیت اقلیمی جهانی 

چین طی‌ سال‌های اخیر عدالت را رعایت کرده و فعالانه در رویدادهای بین‌المللی حضور یافته است. چین به تقویت گفتگو با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و دیگر طرف‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی پرداخته، به دنبال منافع مشترک بوده و بزرگترین مخرج مشترک بوده است. این کشور در عین حال به ترویج همکاری سازنده پرداخته، اشتراک گذاری و تبادل بهترین رویکردها را در میان کشورها ترویج کرده، به حل مشکلات در مذاکرات تغییرات اقلیمی پرداخته، مروج دستیابی به نتایج جامع‌تر، شفاف‌تر و عملگرایانه‌تر بوده و پیشرفت مثبت در روند حکمرانی اقلیمی چندجانبه را ترویج کرده است.

 

  • 2023/12/12 15:10:22
  • GMT+08:00
  • /