تاسیس ایستگاه تحقیقاتی علمی جدید چین در ساحل دریای راس
2023/12/11 10:51:31

عکس های هوایی گرفته شده در روز 8 دسامبر 2023، عملیات ساخت و ساز ساختمان های موقت در ساحل دریای راس توسط اعضای چهلمین تیم تحقیقات علمی قطب جنوب چین را نشان می دهد. یک ایستگاه تحقیقاتی علمی جدید در طول این تحقیقات در امتداد ساحل دریای راس ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب، این ایستگاه پنجمین ایستگاه تحقیقاتی چین در قطب جنوب و سومین ایستگاه دائمی چین بعد از ایستگاه های چانگ چن و جونگ شان خواهد بود.


  • 2023/12/11 10:51:31
  • GMT+08:00
  • /