میزان تولید غلات چین برای 9 سال متوالی به 695.41 میلیون تن رسید
2023/12/11 16:45:48

داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه 11 دسامبر نشان می دهد که تولید غلات در  سراسر کشور در سال 2023 با ثبت رکورد جدید به 695.41 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال گذشته 8.88 میلیون تن و 1.3 درصد افزایش داشت که برای 9 سال متوالی در بیش از695.41 میلیون تنثابت مانده است.

 آمار نشان می دهد که در سال 2023، مساحت زیر کشت غلات در سراسر کشور به 119میلیون هکتار رسید که نسبت به سال قبل 0.5درصد افزایش دارد.

 «وانگ‌گوی‌رونگ»، مدیر بخش امور روستایی اداره ملی آمار چین در این مورد گفت: اگرچه سیل در بخش‌هایی از شمال و شمال شرق چین در سال 2023 رخ داد، اما بیشتر مناطق کشاورزی در سراسر کشور وضعیت خوبی در زمینه نور، دما و آب داشتند و شرایط هواشناسی عموما برای رشد و توسعه محصولات غذایی مساعد است. این درحالیست که عملیات افزایش میزان تولید در هر واحد تولید غلات و روغن به نتایج بسیار خوب رسیده است. میزان تولید در  واحد هر 0.067 هکتار به 389.7 کیلوگرم رسید که نسبت به سال گذشته با افزایش 2.9 کیلوگرم، 0.8 درصد افزایش داشته است. 

  • 2023/12/11 16:45:48
  • GMT+08:00
  • /