واکنش وزارت بازرگانی چین به اقدامات محدودکننده آمریکا علیه چین
2023/12/08 11:04:19

«هه‌یا‌دونگ» سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه 7 نوامبر در واکنش به محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده علیه چین در زمینه های نیمه‌رساناها و فناوری‌های پیشرفته گفت که این اقدامات نه تنها توسعه و رشد چین را متوقف نمی‌کند، بلکه فقط باعث می‌شود شرکت های آمریکایی بازار چین را از دست بدهند و به منافع خود آسیب برسانند. چین به جهت و تأثیرات اقدامات مربوطه ایالات متحده توجه می کند و قاطعانه از حقوق و منافع خود محافظت خواهد کرد.

«هه‌یا‌دونگ» در این کنفرانس مطبوعاتی به نگرانی‌های خارجی مانند درخواست اخیر وزیر بازرگانی ایالات متحده برای اتخاذ اقداماتی برای محدود کردن دسترسی چین به نیمه‌رساناها و فناوری‌های پیشرفته و محدودیت ایالات متحده علیه شرکت‌های چینی و نیز قطعات باتری برای دریافت تسهیالت مانند حذف مالیات ماشین های برقی پاسخ داد.

این مقام چینی عنوان کرد، ایالات متحده شخصا موانع تجاری ایجاد کرده است که مانع رقابت منصفانه برای توسعه فناوری و صنعت خودروهای الکتریکی می شود و بدینگونه نه تنها هیچ مفید نیست بلکه صدها ضرر دارد. ایالات متحده باید به اصول بازار احترام بگذارد، قوانین سازمان تجارت جهانی را به شدت رعایت کند، شیوه های نادرست یارانه های تبعیض آمیز را اصلاح کند و یک محیط تجاری منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض ایجاد کند. چین با ارزیابی اجرای اقدامات آمریکا، تدابیر لازم برای حفظ حقوق و منافع مشروع خود در پیش خواهد گرفت.

  • 2023/12/08 11:04:19
  • GMT+08:00
  • /