بدون کمک وی به توافق نمی رسیم
2023/12/08 07:30:00

بیست و هشتمین کنفرانس امضاکنندگان پیمان چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP28)، از 30 نوامبر تا 12 دسامبر در دبی امارات متحده عربی برگزار می شود و اوضاع عملی شدن «توافقنامه پاریس» توسط کشورهای جهان در این کنفرانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده ویژه شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین برای حضور در برنامه هایی چون نشست اقدامات اقلیمی جهان عازم دبی شد.

سال 2015 میلادی، شی جین پینگ در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس نظریه مدیریت اقلیمی جهانی را مطرح و نیز روند تصویب «توافقنامه پاریس» را ترویج کرد.

لورن فابیوس رییس وقت کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس یادآورد شد، بدون حمایت موثر رهبر چین، ما به این توافق نمی رسیم. فابیوس چندین بار با شی جین پینگ ملاقات کرده است. عواطف و بینش شی به ملت که برخی رهبران غرب فاقد آن هستند فابیوس را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

  • 2023/12/08 07:30:00
  • GMT+08:00
  • /