گزارش اندیشکده چین درباره ساخت مشترک ابتکار کمربند و جاده از لحاظ حقوق بشر منتشر شد
2023/12/08 10:06:17

بنیاد توسعه حقوق بشر چین و اندیشکده عالی خبرگزاری شین هوا، 7 دسامبر(16آذر) به طور مشترک گزارشی با عنوان «برای جهانی بهتر- ده سال ساخت مشترک کمربند و جاده از لحاظ حقوق بشر» را منتشر کردند.

این گزارش عمیقاً رابطه منطقی بین ساخت مشترک ابتکار «کمربند و جاده» و سهم آن در توسعه اهداف حقوق بشر در جهان را تشریح کرده و با استفاده از تعداد زیادی از داده های معتبر نشان داده است که ساخت مشترک "ابتکار کمربند و جاده" در ده سال گذشته برای تحقق بهتر حقوق مردم محلی به منظور تحقق حق بقا، توسعه و حقوق بشر در مقیاس بزرگتر، نقش مثبت ایفا کرده  است، در این گزارش همچنین  پیامدهای ساخت مشترک "کمربند و جاده" برای مدیریت جهانی حقوق بشر خلاصه و جمع بندی شده است.

این گزارش معتقد است که ساخت مشترک ابتگار «کمربند و جاده» منطبق بر روند تاریخی جهانی شدن اقتصاد، مطابق با الزامات زمانه در دگرگونی نظام حکمرانی جهانی و منطبق بر آرزوها و انتظارات مردم کشورهای مشارکت کننده در این ابتکار برای زندگی بهتراست، این ابتکاری برای توسعه مشترک و حمایت از حقوق بشراست.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که ساخت مشترک «کمربند و جاده» به طور فعال به کشورهای کمتر توسعه‌یافته کمک می‌کند تا از طریق مسیر عملی ارتقای توسعه با همکاری و ارتقای حقوق بشر از طریق توسعه، گلوگاه‌های توسعه‌ای مانند عقب ماندن در ساخت و ساز زیرساخت ها را از بین ببرند و به سازندگی مشترک کمک می‌کند، این طرح همچنین به کشورهای شرکت کننده در  توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی و تضمین و بهبود معیشت مردم  در حین توسعه  و تحکیم مستمر پایه های توسعه حقوق بشر یاری رسانده است.

در طول ده سال گذشته، ساخت مشترک "کمربند و جاده" از یک ابتکار چینی به عملکردهای بین المللی، از مفهوم به عمل، از چشم انداز به واقعیت تبدیل شده است. این ابتکار به یک محصول عمومی بین‌المللی محبوب و پلت فرم همکاری بین‌المللی در دنیای امروز بدل شده است و راه سعادت برای کمک به کشورهای شرکت کننده به منظور ارتقای حمایت از حقوق بشر و دستیابی به زندگی بهتر محسوب میشود.

این گزارش معتقد است که مفاهیم مردم مداری، توسعه تعاونی، گشایش و فراگیری، انصاف و عدالت که در ساخت مشترک «کمربند و جاده» تجسم یافته و نتایج عملی به دست آورده، نه تنها قدرت چین را به توسعه و پیشرفت حقوق بشر در جهان، بلکه خرد چینی را  برای بهبود حاکمیت جهانی حقوق بشر تقدیم کرده است.

متن کامل این گزارش تقریباً 16000 کلمه است و در سطح جهانی به زبان های چینی و انگلیسی از طریق وب سایت ها، مجلات، رسانه های اجتماعی و سایر پلتفرم های مربوطه منتشر شده است.

  


  • 2023/12/08 10:06:17
  • GMT+08:00
  • /