سقوط بی سابقه سفارشات صنعتی آلمان
2023/12/07 11:10:47

بر اساس داده های رسمی اداره آمار فدرال آلمان، در ماه اکتبر، سفارشات کارخانه ای آلمان کاهش غیرمنتظره ای را تجربه کرد که نشان دهنده عقب نشینی در بهبود بخش تولید آلمان است.

بر اساس این داده ها، قراردادهای کالاهای با برچسب “ساخت آلمان” 3.7٪ کاهش یافت، در حالی که در سپتامبر 0.2٪ افزایش یافته بود.

نرخ سالانه سفارشات صنعتی آلمان در ماه گزارش شده شاهد کاهش شدید 7.3 درصدی در مقایسه با سقوط قبلی 4.3 درصدی بود.

  • 2023/12/07 11:10:47
  • GMT+08:00
  • /