پرتاب موفقیت آمیز ماهواره آزمایشی فناوری اینترنت ماهواره ای چین به فضا
2023/12/06 10:52:19

ساعت سه و 24 دقیقه بامداد روز چهارشنبه ششم دسامبر به وقت محلی، ماهواره آزمایشی فناوری اینترنت ماهواره ای چین با موشک حامل «جیه لونگ 3» از مرکز پرتاب ماهواره «تای یوان» چین در نزدیکی رودخانه یانگ جیانگ استان گوانگ دونگ در جنوب چین به فضا پرتاب شد.

این ماهواره پس از پرتاب در مدار تعیین شده قرار گرفت و ماموریت پرتاب با موفقیت انجام شد. این پرتاب دومین ماموریت پرواز موشک حامل جیه لونگ 3 نیز به شمار می رود.


  • 2023/12/06 10:52:19
  • GMT+08:00
  • /