چین: آن که گفت و گوی رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا را شنود می کند، چین نیست
2023/12/06 16:36:00

وانگ ون‌بین سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه 5 دسامبر در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اینکه چارلز میشل، رئیس شورای اروپا در  پکن قادر به استفاده از خط امنی که تحت نظارت چین قرار نگرفته باشد، برای گفت و گو با رهبران اتحادیه اروپا در پکن نیست، گفت: "مقامات اروپایی باید خیلی واضح بدانند که این چین نیست که گفت و گوی رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا را شنود می کند."

  • 2023/12/06 16:36:00
  • GMT+08:00
  • /