حجم تجارت تحویل سریع چین یک رکورد جدید ایجاد کرد
2023/12/05 10:07:29

اداره ملی پست چین سه‌شنبه 5 دسامبر/14 آذر با انتشار داده‌ها اعلام کرد که تا 4 دسامبر/13 آذر، حجم تجارت تحویل سریع چین در سال جاری میلادی فراتر از 120 میلیارد قطعه بوده و یک رکورد جدید ایجاد کرده است.

از سال 2021 تا به حال، میزان تجارت تحویل سریع چین برای سه سال متوالی بیش از 100 میلیارد قطعه بوده و امسال برای اولین بار از 120 میلیارد قطعه فراتر رفته است که نشان‌دهنده رونق بازار تحویل سریع کشور و بهبود مستمر بازار مصرف چین است.

 

 

  • 2023/12/05 10:07:29
  • GMT+08:00
  • /