چین: جدایی طلبی تایوان به معنای جنگ و بن بست است
2023/12/05 17:21:44

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه ۵ دسامبر، میزبان یک کنفرانس مطبوعاتی منظم بود. در این کنفرانس سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات اخیر تسای اینگ ون رهبر منطقه تایوان، گفت: تایوان بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین چین است. انتخابات تایوان صرفاً از امور داخلی چین است. آن چه من می خواهم بر آن تاکید داشته باشم این است که "جدایی طلبی تایوان" با صلح در سراسر منطقه تایوان ناسازگار است. «جدایی طلبی تایوان» به معنای جنگ و بن بست است. مهم نیست که مقامات حزب دموکرات مترقی تا چه اندازه سعی در تغییر لفاظی های خود داشته باشند، آن ها نمی توانند قصد خود را برای بستن مردم جزیره به ارابه "جدایی طلبی تایوان" پنهان کنند، همچنین، نمی توانند نتیجه محکوم به شکست عناصر "جدایی طلبانه تایوان" را تغییر دهند و نمی توانند روند اجتناب ناپذیر اتحاد مجدد چین را متوقف کنند.

  • 2023/12/05 17:21:44
  • GMT+08:00
  • /