حضور وانگ یی در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر در پکن
2023/12/05 17:18:30

روز سه شنبه 5 دسامبر، وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر امور خارجه چین، در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی "به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر" شرکت و سخنرانی ایراد کرد.

وانگ یی گفت که بیانیه جهانی حقوق بشر در تاریخ توسعه تمدن بشری اهمیت زیادی دارد و تأثیر عمیقی بر توسعه آرمان حقوق بشر در جهان داشته است. در 75 سال گذشته، جامعه بین المللی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این بیانیه و پیشبرد دفاع از حقوق بشر همکاری کرده است و سیستم بین المللی حقوق بشر روز به روز بهبود یافته و دفاع از حقوق بشر در کشورهای مختلف قدرتمندتر شده است.

 وانگ یی گفت که حزب کمونیست چین و دولت چین همواره ترویج و دفاع از حقوق بشر را در جایگاه مهمی قرار داده اند، بر ادغام اصل جهانی حقوق بشر با واقعیت چین اصرار دارند و مسیر توسعه حقوق بشر را پیش گرفته اند تا منطبق بر روند زمانه و متناسب با شرایط ملی کشور باشد. به ویژه از زمان ورود به عصر جدید، کمیته مرکزی حزب تحت رهبری رفیق شی جین پینگ، احترام و  حفاظت از حقوق بشر را وظیفه مهم حکمرانی کشور دانسته و یک سری دستاوردهای تاریخی جدید به دست آمده است.  چین با پایبندی بر توسعه به عنوان پایه، حق زندگی و پیشرفت مردم را مورد حفاظت موثر قرار داده، با پایبندی بر محوریت مردم، حق مردم به عنوان صاحبان کشور به طور کامل تر منعکس می شود؛ با پایبندی بر اشتراک گذاری برابر حقوق بشر، حق مردم از  اقوام و گروه های مختلف مورد اجرای کامل تر قرار گرفته است. نیز، با پایبندی بر  حکمرانی بین المللی حقوق بشر، سهم خود را در امر حقوق بشر جهان ادا کرده است.

وانگ یی تاکید کرد که مسیر توسعه حقوق بشر که چین انتخاب کرده است، مطابق با شرایط ملی چین و آرمان های مردم است و چین بدون هیچ گونه تغییری پیش خواهد رفت.  وی گفت: ما حاضریم بر اساس برابری و احترام متقابل، از یکدیگر بیاموزیم، نیز از نقاط قوت یکدیگر یاد بگیریم و برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بیانیه با یکدیگر همکاری کنیم.

  • 2023/12/05 17:18:30
  • GMT+08:00
  • /