همایش بزرگداشت هفتاد و پنجمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر در پکن
2023/12/05 17:01:57

روز دوشنبه به مناسبت هفتاد و پنجمین سال انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر همایشی در پکن برگزار شد. این همایش به میزبانی جامعه مطالعات حقوق بشر چین و با حضور مقام های دولتی،‌ پژوهشگران و نمایندگان نهادهای اجتماعی برگزار شد.

پادما چولینگ، رئیس جامعه مطالعات حقوق بشر چین هنگام سخنرانی در این همایش گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر اجماع جهانی در جهت احترام گذاشتن به حقوق بشر و حفاظت از آن بود.

او در ادامه گفت که چین در تمام این دهه ها، با ارائه خرد خود در پایبندی بر حقوق بشر ثابت قدم بوده است و در کنار آن از این حقوق دفاع کرده و آنها را به اجرا گذاشته است. چولینگ افزود، دستاوردهای تاریخی چین در توسعه اهداف حقوق بشری چشم اندازی جدید را برای پیشبرد روحیه اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم کرده است.

«لو گوانگ جین»،‌ استاد دانشکده حقوق دانشگاه جی لین نیز به این نکته اشاره داشت که اعلامیه جهانی حقوق بشر از دل فراگیری و همزیستی فرهنگ ها و تمدن های مختلف زاده شد.

او گفت که چین با دفاع از فراگیر بودن، تبادل و آموختن متقابل تمدن های از یکدیگر توانسته است یک راهنمای مدیریت حقوق بشر و توسعه جهانی اهداف حقوق بشری را فراهم کند.

«جانگ ون شیان» رئیس کمیته آکادمیک جامعه حقوق چین در صحبت های خود به نقش سه ابتکار مطرح شده از سوی چین در پیشبرد حقوق بشر اشاره کرد.

به گفته او سه ابتکار توسعه جهانی، امنیت جهانی و تمدن جهانی زمینه هایی جدید را در فلسفه حقوق بشر ایجاد کرده‌اند و اهمیتی بسیار در ایجاد یک نظام مدیریت حقوق بشر عادلانه، منصفانه و مؤثر دارند. 

  • 2023/12/05 17:01:57
  • GMT+08:00
  • /