رهبر چین خواستار ایفای نقش بهتر قانون اساسی در حکمرانی بر کشور شد
2023/12/04 19:44:22

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهوری خلق و رییس کمییسون نظامی مرکزی چین روز دوشنبه به مناسبت دهمین سالگرد روز ملی قانون اساسی خواستار انجام تلاش های بیشتر برای ایفای نقش بهتر قانون اساسی در حکمرانی بر کشور شد.

رهبر چین در دستورالعمل خود بر حفظ اقتدار و حرمت قانون اساسی در همزمان با پیشبرد روند تکمیل و توسعه آن تاکید کرد.


  • 2023/12/04 19:44:22
  • GMT+08:00
  • /