بازدید از شمال شرقی چین
2023/12/04 11:09:10

بیش از 240 گردشگر، از جمله بسیاری از استان های کم برف جنوبی چین، سوار قطار توریستی در هاربین، هی لونگ جیانگ در شمال شرقی چین شدند تا از یک تفریح 8 روزه در میان یخ و برف لذت ببرند. این اولین قطار گردشگری زمستانی امسال در هی لونگ جیانگ است. 

  • 2023/12/04 11:09:10
  • GMT+08:00
  • /