جهانی شدن نساجی قوم لی به دست یک دختر
2023/12/04 16:13:36

 کوه پنچ انگشت در استان های‌نان زادگاه «چن منگ لی» دختری از قوم «لی» در چین است. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، برای شناخت فرهنگ مردمی و مهارت‌های نساجی قوم لی، از برنامه‌‌‌اش برای ماندن در یک شهر بزرگ صرف نظر کرد و به زادگاهش بازگشت تا خود را وقف ترویج  و توسعه محصولات نساجی قوم لی کند.

در سال 2018، در استان های‌نان یک بندر تجاری آزاد ایجاد شد. «چن منگ لی» از این فرصت استفاده کرد و نساجی قوم لی را به عرصه های جهانی آورد.

  • 2023/12/04 16:13:36
  • GMT+08:00
  • /