بهبود صنعت تولید اطلاعات الکترونیکی چین در بازه ژانویه-اکتبر
2023/12/04 09:54:48

داده‌های وزارت صنعت و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، بخش تولید اطلاعات الکترونیکی چین طی 10 ماه ابتدایی 2023 یک احیای قابل توجه داشته است.

ارزش افزوده صنعتی شرکت‌های بزرگ این بخش طی 10 ماه نخست امسال شاهد یک رشد 1.7 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده که 0.3 واحد درصد سریعتر از 9 ماه ابتدایی سال جاری بود.

به طور خاص، تولید گوشی‌های تلفن همراه چین در دوره مذکور به 1.25 میلیارد دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه 2022 یک رشد 1.6 درصدی داشته است.

سرمایه گذاری دارایی ثابت در این بخش نسبت به سال قبل 9.6 درصد جهش داشت که 0.7 واحد درصد بالاتر از سرمایه گذاری در کل این بخش صنعتی محسوب بود.

داده‌های وزارت صنعت چین نشان می‌دهد طی همین دوره، درآمد عملیاتی ترکیبی شرکت‌های بزرگ در این بخش به 12.1 تریلیون یوان (1.7 تریلیون دلار) که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک افت 2.9 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش نسبت به 9 ماه ابتدایی سال جاری 0.5 واحد درصد افت داشته است.

 

  • 2023/12/04 09:54:48
  • GMT+08:00
  • /