زیبایی شفق قطبی در شمال شرقی چین را از دست ندهید
2023/12/03 10:00:33

عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» جمعه اول دسامبر (10 آذر) تصاویری زیبا از شفق قطبی را در آسمان «جیاموسی» واقع در استان «هیلونگ‌جیانگ» (شمال شرقی چین) شکار کرده است.

 

شَفَق قُطبی (Aurora) یکی از پدیده‌های جوی کرهٔ زمین است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض‌های نزدیک به دو قطب زمین بر اثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در یون‌سپهر (یونوسفر) زمین به وجود می‌آید.

 

شفق‌های قطبی نورهای زیبایی‌اند که به‌طور طبیعی در آسمان دیده می‌شوند و معمولاً در شب و در عرض‌های جغرافیایی قطبی به چشم می‌خورند. آن‌ها در یونوسفر تشکیل می‌شوند و در سپیده‌دم قطبی رویت پذیرند.

 

 

  • 2023/12/03 10:00:33
  • GMT+08:00
  • /