23 شهر چین جزو 100 شهر برتر نوآوری علم و فناوری جهانی
2023/12/03 15:23:22

از زمانی که چین در سال 2013 پیشنهاد ساخت مراکز نوآوری علم و فناوری را مطرح کرد، پس از 10 سال گذشته، شهرهای چین در میان 100 شهر برتر نوآوری علم و فناوری جهانی پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار گرفتند.

بر اساس رتبه بندی «100 مرکز برتر نوآوری علم و فناوری جهانی در سال 2023» منتشر شده در «مجمع بین‌المللی نوآوری و توسعه علم و فناوری» که در شانگهای برگزار شد، «موسسه جهانی نوآوری دانشگاه عادی شرق چین» ارزیابی علمی 140 شهر در سراسر جهان را از پنج بُعد انجام داد که عبارتند از: قابلیت‌های تجمیع جهانی عناصر نوآوری، رهبری جهانی در تحقیقات علمی، پیشرفت‌های اصلی جهانی در نوآوری فناوری، نیروی محرکه جهانی برای تحول صنعتی و حمایت جهانی از محیط نوآوری.

در میان 100 مرکز برتر نوآوری علم و فناوری جهانی، 33 شهر در اروپا، 30 شهر در آمریکای شمالی و 32 شهر در منطقه آسیا و اقیانوسیه وجود دارد.


  • 2023/12/03 15:23:22
  • GMT+08:00
  • /