ساخت یک خوشه صنعتی مدرن در جنوب چین از دریچه دوربین
2023/12/02 09:45:57

شهر «چین‌جو» در منطقه خودمختار قوم جوانگ گوانگ‌شی (جنوب چین) در ساخت یک خوشه صنعتی بندری پیشرفت داشته که صنعت پتروشیمی، صنعت مواد سلولی انرژی جدید، تولید تجهیزات و غلات، روغن و فرآوری مواد غذایی صنایع چهار رکن اصلی آن هستند.

تصاویر زیر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در اواخر ماه نوامبر از منطقه بندر چین‌جو در منطقه آزاد تجاری آزمایشی (گوانگ‌شی) گرفته است.

  • 2023/12/02 09:45:57
  • GMT+08:00
  • /