تاکید شورای دولتی چین بر توسعه یکپارچه تجارت داخلی و خارجی
2023/12/02 09:30:13

شورای دولتی چین طی یک نشست اجرایی روز جمعه به ریاست «لی چیانگ» نخست وزیر این کشور بر توسعه یکپارچه تجارت داخلی و خارجی تاکید کرد.

طی این نشست گزارشی درباره نظارت بر پیشرفت کار توسعه با کیفیت بالا قرائت شد، پیش‌نویس بازنگری قانون منابع معدنی را مورد بحث قرار داد و به بررسی کار مرتبط با صنعتی‌سازی اصلاح بیولوژیکی پرداخت.

این جلسه اظهار داشت که مشکلات در نظارت منعکس‌کننده خواسته‌ها و نیازهای شرکت‌ها و عموم مردم و موانع و مشکلات در پیشبرد توسعه با کیفیت بالاست.

این نشست از طرف‌های مرتبط خواست مشکلات را یکی یکی اصلاح کنند. جلسه روز جمعه همچنین تصریح کرد تسریع توسعه یکپارچه تجارت داخلی و خارجی نیاز ذاتی ایجاد یک الگوی توسعه جدید و ارتقاء دهنده توسعه با کیفیت بالاست.

نشست شورای دولتی چین همچنین افزود کشور باید برای همسویی با قوانین، مقررات، مدیریت و استانداردهای بین‌المللی به بهبود فضای کسب‌وکار بپردازد و سیاست‌های قاطع مالی و سیاست‌های حمایتی مالی برای ترویج توسعه یکپارچه تجارت داخلی و خارجی را اجرا کند.

نشست جمعه تصریح کرد منابع معدنی یک پایه مواد حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و بازبینی سریع قوانین مربوطه بر اساس تغییر وضعیت برای توسعه و حفاظت از منابع معدنی و تضمین امنیت منابع راهبردی ملی ضروری است.

این نشست با توجه به صنعتی‌سازی اصلاح بیولوژیکی خواستار تلاش‌ها برای اصلاح و بهبود تدابیر مرتبط و ترویج کار مرتبط به روشی سنجیده و منظم تحت نظارت دقیق و کنترل ریسک است.

 

  • 2023/12/02 09:30:13
  • GMT+08:00
  • /