بازدید «شی جین‌پینگ» از ستاد فرماندهی منطقه دریای شرقی گارد ساحلی چین
2023/12/02 09:15:45

«ـشی جین‌پینگ» دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب کمونیست چین چهارشنبه 29 نوامبر (8 آذر) از ستاد فرماندهی منطقه دریای شرقی گارد ساحلی چین متعلق به نیروی انتظامی چین بازدید کرد.

رهبر چین بر اهمیت بهبود قابلیت حمایت از حقوق دریایی و اجرای قوانین دریایی تاکید کرد.

وی در جلسه‌ای به گزارشی خلاصه درباره کار منطقه دریای شرقی گارد ساحلی چین گوش فرا داد و صحنه‌های انجام ماموریت‌های کشتی‌های گارد ساحلی را از طریق ویدئو تماشا کرد.

رئیس جمهور چین بر اجرای موثر قوانین دریایی و حمایت قاطع از تمامیت ارضی و حقوق و منافع دریایی چین تاکید کرد.

شی جین‌پینگ عنوان کرد که باید برای بهبود مکانیسم هماهنگی در اجرای قوانین دریایی، سرکوب جنایات فراساحلی، حفاظت از توسعه سالم اقتصاد دریایی، مشارکت در مبادلات بین‌المللی و همکاری در اجرای قوانین دریایی و مشارکت فعال در حکمرانی اقیانوس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تلاش کرد.

رهبر چین همچنین بر تلاش جدی برای ارتقای سطح ساختار ستاد فرماندهی و نیاز به تقویت گسترده ساختار حزبی برای تضمین یکپارچگی سیاسی تاکید کرد.

 

  • 2023/12/02 09:15:45
  • GMT+08:00
  • /