سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۳ را به ۵.۲ درصد افزایش داد
2023/11/30 10:56:45

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر گزارش چشم انداز اقتصادی را منتشر کرد. طبق پیش بینی این سازمان در سال ۲۰۲۳ اقتصاد جهان ۲.۹ درصد رشد خواهد داشت که کمتر از پیش بینی قبلی ۳ درصدی این سازمان است. پیش بینی جدید این سازمان از رشد اقتصاد چین ۵.۲ درصد است که ۰.۱ درصد نسبت به پیش بینی قبلی ۵.۱ درصدی بیشتر است.

در این گزارش اشاره شده که تأثیر تشدید سیاست‌های پولی ضروری، تضعیف تجارت و کاهش اعتماد تجاری و مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای در رشد اقتصاد جهان آشکار شده و به همین دلیل رشد اقتصاد جهان در حد متوسط باقی مانده است. رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد کاهش می یابد اما در سال ۲۰۲۵ با اندکی بهبود به ۳ درصد خواهد رسید. پیش بینی می شود که آسیا از سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۵ نیز مانند سال ۲۰۲۳ بیشترین رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص دهد.

این گزارش پیش بینی می کند که در سال ۲۰۲۳ اقتصاد ایالات متحده رشد ۲.۴ درصد داشته باشد و اقتصاد منطقه یورو نیز ۰.۶ درصد رشد کند.

کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد که ضعف تجارت جهانی باعث شده اقتصاد جهان فرصت های رشد و به ویژه فرصت هایی مربوط به گسترش تجارت خدمات را از دست بدهد. "ما باید تجارت جهانی را تقویت کنیم. بهترین حالت برای افزایش تاب آوری زنجیره ارزش جهانی ایجاد تنوع است که باید جایگزین سیاست های حمایت گرایانه و درون گرا شود. "

  • 2023/11/30 10:56:45
  • GMT+08:00
  • /