مرد انجام کارهای بزرگ
2023/11/30 08:00:04

هر سال در ماه نوامبر، مارک بیکن به یاد خاطره خود از رئیس جمهور شی جین پینگ می‌افتد.

25 نوامبر سال 2023، او این مطلب را در حساب خود در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد: " 18 نوامبر 9 سال پیش، پس از ورود رئیس جمهور شی و همسرش به هوبارت، من این افتخار را داشتم که با آنها ملاقات کنم و بیش از یک ساعت با هم صحبت کنیم."

در سال 2014، رئیس جمهور شی جین پینگ در جریان سفر رسمی خود به استرالیا با خانواده مارک بیکن ملاقات کرد.

در سال‌های 1999 و 2001، جیم بیکن، پدر مارک بیکن، دو بار به عنوان رئیس دولت محلی تاسمانی از استان فوجیان چین بازدید کرد. شی جین پینگ که در آن زمان در فوجیان مشغول به کار بود، از او به عنوان یک دوست پذیرایی کرد.

جیم بیکن پس از بازگشت به خانه به پسرش مارک و سایر اعضای خانواده‌ درباره شی جین پینگ گفت: "بهتر است نام این مرد را به خاطر بسپارید، او فردی است که کارهای بزرگی انجام خواهد داد."

جیم بیکن در آن زمان از شی جین پینگ به عنوان استاندار وقت استان فوجیان برای بازدید از تاسمانی دعوت کرد. با این حال در سال 2004، جیم بیکن به دلیل بیماری درگذشت و این قرار ملاقات هرگز عملی نشد.

سال‌ها بعد، شی جین پینگ در مقام رهبر چین، از اقیانوس عبور کرد تا به ملاقات یک دوست قدیمی برود.

  • 2023/11/30 08:00:04
  • GMT+08:00
  • /