نخست وزیر چین خواستار یک زنجیره تأمین جهانی باز و پایدار شد
2023/11/29 10:08:58

«لی چیانگ»، نخست وزیر چین روز سه شنبه گفت که چین قاطعانه با حمایت‌گرایی تجاری و یا هر گونه‌ای از جداسازی مخالف است.

نخست وزیر چین هنگام سخنرانی در نخستین نمایشگاه بین المللی زنجیره تأمین چین (CISCE) و نشست جهانی نوآوری و توسعه زنجیره تأمین گفت که پیوند چین با زنجیره های صنعتی و تأمین جهانی پیوسته عمیق‌تر می‌شود تا به صورت مشترک زنجیره های صنعتی و تأمین گشوده و فراگیر را با دیگران بسازد.

لی چیانگ با بیان اینکه چین تسهیل بیشتر و تضمین بهتر را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد، ابراز امیدواری کرد که کارآفرینان از سراسر جهان نقشی فعال در ترویج عملکرد خوب زنجیره های صنعتی و تأمین جهانی ایفا کنند.

«لی» با اشاره به اهمیت زنجیره های صنعتی و تأمین ایمن و پایدار،‌ خواستار تقویت هماهنگی و منابع برای زنجیره های صنعتی کلیدی در سطح جهانی و خودداری از دخالت خودسرانه در رفتار بازار شد.

او در ادامه افزود چین به فراهم کردن صنایع تولید با کیفیت و تأمین پایدار محصولات چینی برای جهان ادامه خواهد داد.   

  • 2023/11/29 10:08:58
  • GMT+08:00
  • /