بازدید هیئت ملی مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار از هنگ کنگ و ماکائو
2023/11/28 16:03:42

طبق گزارش دفتر مهندسی فضاپیمایی سرنشین‌دار چین، به دعوت دولت‌های منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و منطقه اداری ویژه ماکائو، هیئت مهندسی فضاپیمایی سرنشین‌دار برای یک سفر شش روزه از 28 نوامبر تا 3 دسامبر از هنگ کنگ و ماکائو بازدید می کنند.

این هیئت تحت رهبری لین شی چیانگ، معاون دفتر مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار چین، شامل 17 نفر از جمله لیو بومینگ فضانورد شن جو 12 که ماموریت ساخت ایستگاه فضایی چینی را انجام داد، وانگ یا‌پینگ فضانورد شن جو 13، چن‌دونگ فرمانده فضاپیمای شن جو 14،جانگ‌لو فضانورد شن جو 15 و متخصصان در زمینه‌های مرتبط با سیستم‌های مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار می شود.

این هیئت در سفر خود به هنگ کنگ در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده و ضمن معرفی وضعیت توسعه پروژه فضاپیمایی سرنشین دار چین، به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهند. 

این هیئت همچنین ضمن پرده برداری برای نمایشگاه مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار چین، با نمایندگان فعال در نوآوری و فناوری، اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، آموزگاران و دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه هنگ کنگ دیدار خواهند داشت. آن ها همچنین در برنامه استقبال از هیئت مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار چین در سالن بزرگ هنگ کنگ حاضر خواهند شد.

  • 2023/11/28 16:03:42
  • GMT+08:00
  • /