سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین: هیچ جایی برای فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در جهت «جدایی تایوان» وجود ندارد
2023/11/28 09:33:40

«چن بین هوآ»، سخنگوی دفتر أمور تایوان شورای دولتی چین روز دوشنبه تأکید کرد که سرزمین اصلی چین مایل به ایجاد یک فضای گسترده صلح آمیز در جهت یکپارچگی مجدد دو سوی تنگه تایوان است اما قطعا هیچ جایی را برای فعالیت های تجزیه طلبان هبا هدف «جدایی تایوان» را نخواهد داد.

«چن بین هوآ» این سخنان را در پاسخ به صحبت های اخیر «لای چینگ ده» و «شیائو می‌چین»، سیاستمداران عضو حزب دموکراتیک پیشرو تایوان در مورد روابط دو سوی تنگه تایوان بیان کرد. به گزارش رسانه ها،‌ آنها این دیدگاه را مطرح کرده بودند که سرزمین اصلی چین هیچ گونه زمان‌بندی برای حمله و اعمال زور به منطقه تایوان ندارد.

این سخنگو گفت که هیچ گونه اقدامی در جهت «جدایی تایوان» از سوی نیروهای جدایی طلب تایوان از سرزمین اصلی چین تحمل نخواهد شد و با واکنش ملایم مواجه نخواهد شد. او با اشاره به قانون ضد جدایی طلبی گفت که دولت به منظور حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین ممکن است هر گونه اقدام غیر صلح آمیز را نیز در پیش بگیرد.

او در ادامه افزود:  می‌خواهم تأکید کنم که «جدایی تایوان» به معنی جنگ است.

این سخنگو گفت: «لای چینگ ده» و «شیائو می‌چین» به عنوان دو نیروی تجزیه طلب طرفدار «جدایی تایوان» با مخدوش کردن واقعیت و ناچیز شمردن آسیب ها و خطرات اقدام به «جدایی تایوان» قصد فریب رای دهندگان در انتخابات سال 2024 آن منطقه را دارند.

او از ساکنان تایوان خواست تا ضمن اعلام مخالفت خود با «جدایی تایوان» به ترویج بازگشت روابط دو سوی تنگه تایوان به مسیر توسعه صلح آمیز بپردازند.   

  • 2023/11/28 09:33:40
  • GMT+08:00
  • /