برگزاری جلسه عالی‌رتبه در مورد توسعه کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه و امور خارجه به ریاست شی جین پینگ
2023/11/28 08:59:45

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه جلسه ای را برای بررسی گزارش سیاست ها و اقدامات مربوط به ارتقای بیشتر توسعه با کیفیت کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه برگزار کرد.

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ریاست این جلسه را بر عهده داشت که در آن بخشی از آن نیز مجموعه‌ای از دستورالعمل ها در مورد رهبری حزب کمونیست چین در امور خارجه چین نیز مورد بررسی قرار گرفت.


  • 2023/11/28 08:59:45
  • GMT+08:00
  • /