دهکده پنهان در مه صبحگاهی زمستان
2023/11/27 09:35:43

خانه‌ها و درختان رنگارنگ در مه صبحگاهی اوایل زمستان پنهان شده‌اند و همین ترکیب مسحورکننده منظره‌ای جذاب را در بخش «یوئه‌شی» واقع در استان «آن‌هوی» (شرق چین) ایجاد کرده است.

با هم این دهکده پنهان در مه صبحگاهی را ببینیم.

 

  • 2023/11/27 09:35:43
  • GMT+08:00
  • /