وانگ یی: تا زمانی که چین و اروپا دست به دست هم بدهند، هیچ تقابلی بین اردوگاه‌ها رخ نمی‌دهد
2023/11/25 14:59:55


 

«وانگ یی»، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر امور خارجه چین 24نوامبر (3آذر)، پس از گفتگو با «کاترین کولونا»، وزیر امور خارجه فرانسه در پکن، با خبرنگاران دیدار کرد.

وانگ یی درباره روابط چین و اتحادیه اروپا گفت تا زمانی که چین و اروپا دست به دست هم بدهند، هیچ تقابلی بین اردوگاه‌ها، تجزیه جهان و «جنگ سرد جدید» رخ نمی‌دهد. ماهیت همکاری چین و اتحادیه اروپا دارای مزیت‌های هم‌پوشانی، سود متقابل و نتایج برد-برد است.

خبرنگاری پرسید که در شرایط فعلی وزیر خارجه چگونه به روابط چین و اتحادیه اروپا نگاه می‌کند. وانگ یی پاسخ داد و گفت: شرایط بین‌المللی کنونی با هرج و مرج و رویدادها درهم آمیخته است، چین قاطعانه از اروپا در حرکت به سمت وحدت و استحکام خود حمایت می‌کند و همیشه معتقد است که اروپا بخشی جدایی ناپذیر از جهان چند قطبی و یک قطب حیاتی در ثبات جهانی است.

وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که چین و اتحادیه اروپا باید مجریان چندجانبه گرایی باشند، بر حل بحران‌ها از طریق گفتگو و مذاکره پافشاری کنند، همکاری بین‌المللی را برای پاسخگویی به چالش‌ها ارتقاء دهند و مشترکاً چندجانبه گرایی و مدیریت جهانی را ترویج کنند. تا زمانی که چین و اروپا دست به دست هم دهند، نه رویارویی اردوگاهی، نه تجزیه جهان و نه «جنگ سرد جدید» رخ نخواهد داد.

که ماهیت همکاری چین و اتحادیه اروپا دارای مزیت‌های هم‌پوشانی، سود متقابل و نتایج برد-برد است. البته در همکاری رقابت وجود خواهد داشت، اما نباید به دلیل وجود رقابت از همکاری هراس داشته باشیم. خطری که بیشتر باید از بین برود، عدم اطمینان ناشی از سیاسی شدن تمام امور است، وابستگی که بیشتر باید کاهش یابد، تمایل به بازگشت به روال قدیمی حمایت گرایی است.

عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خاطرنشان کرد که چین به صدای جامعه تجاری اروپا گوش خواهد داد، مشکلات سرمایه گذاران در چین را با وجدان حل خواهد کرد، به طور مستمر سطح خدمات و قابلیت‌ها را بهبود می‌بخشد و یک محیط تجاری بین‌المللی و قانونی ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: هر دو طرف باید به طور مشترک قابلیت اطمینان و ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا را افزایش دهند و به طور مشترک روان بودن و ثبات زنجیره‌های صنعتی و تامین را حفظ کنند.

دیپلمات ارشد چین تاکید کرد که فرانسه قدرت اصلی اتحادیه اروپاست، به استقلال استراتژیک اتحادیه اروپا پایبند است و متعهد به ایجاد مشارکت چین و اتحادیه اروپا با اعتماد متقابل و منافع متقابل است. چین مایل است به همکاری با فرانسه برای ترویج توسعه بیشتر روابط چین و اتحادیه اروپا ادامه دهد.

 

  • 2023/11/25 14:59:55
  • GMT+08:00
  • /