(ویدئو) ماجرای تالیف تاریخنامه یک روستا در جنوب آنهویی
2023/11/24 16:00:47

اهالی روستای «یوان سی»، واقع در جنوب آنهویی، در حال حاضر، در تلاشند تا تاریخنامه روستای خود را تالیف کنند. روستائیانی که پیرو سنت خود هستند، با استناد به یک قول قدیمی می گویند، تاریخنامه در دوران پررونق ملت تالیف می شود و اکنون که به دلیل اجرای سیاست نوسازی روستاها در کشور، روستای «یوان سی» دچار تغییرات بی نظیر شده، فرصت مناسبی برای تالیف اینچین تاریخنامه روستا به شمار می آید.

  • 2023/11/24 16:00:47
  • GMT+08:00
  • /