(ویدئو) ماجرای کشت سبزیجات در بیابان
2023/11/24 04:00:27

شهرستان «مین‌چین» واقع در شمال غربی چین، به خاطر قرار گرفتن بین دو بیابان «تنگر» و «بداین جاران» به میزان 94.5 درصد در ناحیه بیابانی قرار دارد. برای ساکنان اینجا، بزرگترین مشکل در راه کاشت سبزیجات، کمبود جدی آب و دشواری های آبرسانی است. در سال 2017، دولت چین اجرای راهبرد احیای روستاها را آغاز کرد. اکنون با استفاده از خطوط لوله آبرسانی ویژه که توسط دولت احداث شده و همین طور سیستم های آبیاری قطره ای پیشرفته، ساکنان شهرستان برای اولین بار معجزه چشیدن مزه سبزیجات تازه را تجربه کرده‌اند.

  • 2023/11/24 04:00:27
  • GMT+08:00
  • /